tisdag 22 maj 2012

5 min

Tar mig 5 minuter i sällskap med Morris i förmiddagssolen på trappan.


& så tillbaka in i 1930-40-talens trädgårdar!

tisdag 15 maj 2012

1944

Hittade denna anvisning på en trädgårdsritning från 1944 av trädgårdskonsulent Edvard Jacobson.


Ja, inte är det konstigt inte att mina växter får kämpa för livet i mina näringsfattiga rabatter.
I min latmansträdgård tänkte jag att det vore optimalt att lägga tidningspapper direkt på gräset & sedan på med lager av gödsel & matjord. Men, men, inte går det när backen är full av kvickrot som tar sig igenom hur många lager som helst. Det är ju inte direkt så att vi har någon anlagd gräsmatta här på våra 5000 kvm. Det är den tidigare ängen av diverse ogräs (gullris, tistlar, maskrosor, kvickrot, kirskål, gåsört & alla möjliga andra ogräs) som har blivit nedklippt av min mormor & morfar en gång i tiden. Jag har alltså försökt mig på några genvägar, men inser att det fungerar inte! Bara att ta spaden i vacker hand & gräva, 50 cm djupt i mjälan...& sen lassvis med gödsel!

fredag 4 maj 2012

En litten låt ôm vårn

Knoppande clematis alpina utanför fönstret
& blommande pelargon innanför.
Då pockar han på uppmärksamhet
den värmländske skalden:
Gustaf Fröding.
(Imorgon är det vårmarknad på Alsters herrgård i Karlstad,
 som är Frödings minnesgård, 
han bodde där fram till 1 års ålder...!)
En litten låt ôm vårn
Ja vårn, ja, 
ja vårn, ja, 
tjong fadeladeli, 
dä ä e fina ti! 
Da stecker sä ur jola, 
å guschelôv för sola, 
ho ä så gla å bli!

I talla smacker ickern, 
för talltôppmat dä licker´n 
å kongler smaker´n bra. 
I vika sprätter abbern 
å gädda går å habber´n 
å sier: "Tack ska´n ha!"

Å gôbban står i dôra 
å sier: "Se gumôra 
å tack för sist, fru Sol!" 
Å kärngan går å môrker 
å planter skôt i bôrker 
å kackler ôm "i fjol".

Å bia kommer flygnass 
å mörer kommer smygnass, 
dä lôfter gôtt tå hägg. 
Å kråkan kommer kraxnass 
å svalan kommer flaxnass 
å ännra lägger ägg.

Å göken gal i björka 
å jäntan går te körka 
å gôsan går på domp. 
Å sjôl går ja i fjälla 
å sjonger alltimälla 
en litten stôlli stomp.

Å stompen ä ôm jänter 
å are instrumänter 
i löckas salmodi. 
Å stompen ä ôm sola 
å gläja här på jola, 
ja vårn, ja, 
ja vårn, ja, 
tjong fadeladeli, 
dä ä e fina ti.