fredag 28 mars 2014

Kyrkogården - ett viktigt kulturarv

Jag har begett mig ut i landskapet. 
Mitt bland 
järnkorsen från 1700-talet, 
de pompösa gravstenarna från 1800-talet 
de mera likriktade 
portföljgravvårdarna från 1950-talet 
återfinner ni mig ett tag framöver. 
Här pågår en kyrkogårdsinventering 
framtagande av en bevarandeplan. 
Spännande!
Blir ofta tagen av de många tragiska öden 
man kan koppla samman.
Men en ynnest att få arbeta ute i vårsolen 
i en fantastisk miljö 
med så intressanta uppgifter